Hjelper algeolje mot fødselsdepresjoner?

Hjelper algeolje mot fødselsdepresjoner?

De marine Omega-3 fettsyrene EPA og DHA spiller en viktig rolle under graviditet og amming. De påvirker utviklingen av barnets hjerne og syn og kan redusere risikoen for å utvikle allergiske sykdommer. I tillegg er det påvist at tilstrekkelig inntak av Omega-3 fettsyrer kan redusere fødselsdepresjoner.

Nivået av Omega-3 fettsyrer i kroppen korrelerer med risiko for utviklingen av depresjon etter fødselen

Hyppigheten av fødselsdepresjon er gitt med en forekomst på mer enn 10% og representerer en enorm psykologisk belastning, ikke bare for den berørte moren, men også for hele det sosiale miljøet. Omega-3 indeksen, altså nivået av Omega-3 fettsyrer i kroppen, korrelerer med risiko for utviklingen av depresjon etter fødselen (1). Omega-3 indeksen ble her målt i uke 28 av svangerskapet. Det var en klar negativ sammenheng mellom Omega-3 indeksen og skala for svangerskapsdepresjon (EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale). Jo høyere Omega-3 indeksen til den gravide kvinnen, desto mindre oppstod depresjon. Hvis Omega-3 indeksen var over medianen, som lå rundt 6% (8-11% regnes som optimal), forelå ingen depresjon i henhold til EPDS-scoren. Omvendt hadde omtrent halvparten av alle kvinnene som var blandt de 25 % med lavest Omega-3 indeks (under 5%) en klinisk relevant depresjon!

Gruppen som tok Omega-3 fikk påvist en signifikant reduksjon i depresjon

De epidemiologiske dataene indikerer en forebyggende effekt av Omega-3 ved depresjon. I en klinisk studie fikk 80 førstegangs kvinner med depresjon under graviditet 1 g Omega-3 eller placebo i 6 uker. Med i gruppen som tok Omega-3 ble det påvist en signifikant reduksjon i depresjon. I denne gruppen falt depresjonspoengsummen fra 16,52 til 9,17. I placebogruppen falt tilsvarende score fra 17,47 til 14,70, noe som viser til en ca. 10% «placebo-effekt».

I en annen studie mottok 36 gravide kvinner med en “alvorlig depresjon” daglig 3,4 g Omega-3 (tilsvarende ca. 1 spiseskje algeolje) eller placebo. Hos 62% i Omega-3 gruppen ble det observert en forbedring i depresjonen, mens placebogruppen tilsvarende tall var 27 %. En fullstendig remisjon ble oppnådd av 38% i Omega-3 gruppen, men bare 18% i kontrollgruppen.

Kilder:

(1) Markhus MW, Skotheim S, Graff IE, Frøyland L, Braarud HC, Stormark KM, Malde MK (2013) Low omega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression. PLoS One 8(7):e67617. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0067617
(2) Kaviani M, Saniee L, Azima S, Sharif F, Sayadi M (2014) The effect of omega-3 fatty acid supplementation on maternal depression during pregnancy: a double blind randomized controlled clinical trial. IntJCommunityBasedNursMidwifery 2(3):142–147
(3) Su KP, Huang SY, Chiu TH, Huang KC, Huang CL, ChangHC, Pariante CM(2008)Omega-3 fatty acids for major depressive disorder during pregnancy: results froma randomized, double-blind, placebocontrolled trial. JClinPsychiatry69(4):644–651

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *