Omega-3 forskningen

Nyt fra omega-3 froskningen

Studie om Alzheimers og omega-3

Hvad blev undersøgt? Dette longitudinelle studie undersøgte forholdet mellem indtag af omega-3-fedtsyrer og risikoen for Alzheimers og demens over en 6-årig periode.

Metoder: Blodbiomarkører blev målt hos 1.135 deltagere (⌀ 73 år), og forholdet mellem indtag af omega-3-fedtsyrer og forekomsten af Alzheimers blev observeret over 6 år.

Resultat: Langtidsbrugere af omega-3-præparater viste en 64 % reduceret risiko for Alzheimers (p = 0,004).

Klik her for at læse hele undersægelsen

Studie om omega-3 og resultater af fertilitetsbehandlinger

Hvad blev undersøgt: Sammenhængen mellem kvinders og mænds indtag af omega-3-fedtsyrer og omega-3-rige fødevarer med sædkvalitet og udfald af infertilitetsbehandling med assisteret reproduktionsteknologi.

Metode: Kohortestudie (2007-2020). Mænds og kvinders kostvaner blev vurderet ved hjælp af et valideret spørgeskema med 131 punkter. De primære resultater var implantation, klinisk graviditet og sandsynlighed for levende fødsel. De sekundære resultater omfattede totalt og klinisk graviditetstab og konventionelle sædparametre, kun for mænd.

Resultat: Kvinders indtag af omega-3-fedtsyrer og omega-3-rige fødevarer kan forbedre sandsynligheden for undfangelse ved at mindske risikoen for graviditetstab. Desuden kan mænds indtag af omega-3-fedtsyrer påvirke sædkvaliteten positivt.

Klik her for at læse hele undersøgelsen

Studie om omega-3 og PMS

Hvad blev undersøgt? Et randomiseret placebokontrolleret interventionsforsøg undersøgte effekten af omega-3-tilskud i forhold til placebo på eksisterende PMS-symptomer.

Metode: 95 raske kvinder i alderen 20-35 år, som led af præmenstruelle symptomer, blev tilfældigt inddelt i to grupper. Behandlingen bestod af omega-3-tilskud med 1 g fiskeolie. Placebo indeholdt ikke nogen olie.

Resultat: De fleste præmenstruelle symptomer og deres indvirkning i daglige aktiviteter blev signifikant reduceret i løbet af opfølgningsperioden.

Klik her for at læse hele undersøgelsen

Studie om muskelstyrke

Hvad blev undersøgt? Et randomiseret placebokontrolleret interventionsstudie undersøgte effekten af omega-3 tilskud vs. placebo (saflorolie) på muskelstyrke.

Metode: 28 raske frivillige modtog dagligt fiskeolie (2 275 mg EPA + 1 575 mg DHA) eller saflorolie (kontrolgruppe). Begge grupper gennemførte et 10 ugers styrketræningsprogram. Efterfølgende blev den maksimale styrke målt.

Resultat: Tilskud i tillæg til styrketræning førte til en signifikant større stigning i den relative maksimale styrke under squat og bænkpres sammenlignet med placebo.

Klik her for at læse hele undersøgelsen

Virkningen af omega-3 på vores søvnkvalitet

Hvad blev undersøgt? I denne undersøgelse blev det undersøgt, om fiskeforbrug er forbundet med bedre søvnmønstre og højere IQ over en længere periode.

Forsøgspersoner: 541 kinesiske skolebørn (54 % drenge og 46 % piger) – i alderen 12 år – som udfyldte et spørgeskema om madfrekvens, en IQ-måling og en vurdering af søvnkvaliteten.

Resultater: Hyppig indtagelse af fisk var forbundet med både færre søvnproblemer og højere IQ-score. Et hyppigt fiskeforbrug kunne efterfølgende bidrage til færre søvnproblemer eller bedre søvnkvalitet, hvilket igen kunne have en positiv effekt på børns kognitive præstationer på lang sigt.

Klik her for at læse hele undersøgelse

Valnød – undersøgelse

Hvad blev undersøgt? Denne randomiserede, placebokontrollerede undersøgelse undersøgte virkningerne af omega-3 tilskud på omega-3-indekset (omega-3 niveauet i kroppen).

Forsøgspersoner: 183 sunde ældre personer fik besked på at spise 40 g valnødder dagligt i 2 år. Kontrolgruppen (n=173) modtog ikke denne instruktion.

Resultat: ALA-niveauet steg i interventionsgruppen, hvilket tyder på god overholdelse af valnøddeinterventionen. EPA-niveauet samt omega-3-indekset viste ingen signifikante ændringer i begge grupper. DHA-niveauet faldt endda en smule i valnøddegruppen.

Klik her for at se den originale undersøgelse

Charité undersøgelsen: Effekt af omega-3 på hukommelsespræstationer

Hvad blev undersøgt: Denne randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede undersøgelse undersøgte virkningerne af omega-3 tilskud på indlæring og hukommelsesdannelse.

Forsøgspersoner: 44 kognitivt raske forsøgspersoner i alderen 50-75 år fik enten omega-3 (2 200 mg/dag, n = 22) eller placebo (n = 22) i 26 uger. Hukommelsespræstationen blev testet før og efter interventionen.

Resultat: Hukommelsen af genstandenes placering var signifikant bedre efter omega-3 tilskud sammenlignet med placebogruppen.

Klik her for at se den originale undersøgelse

Hvorfor vegansk?