Omega-3 forskning

Omega-3 forskning

Virkningen af omega-3 på vores søvnkvalitet

Hvad blev undersøgt? I denne undersøgelse blev det undersøgt, om fiskeforbrug er forbundet med bedre søvnmønstre og højere IQ over en længere periode.

Forsøgspersoner: 541 kinesiske skolebørn (54 % drenge og 46 % piger) – i alderen 12 år – som udfyldte et spørgeskema om madfrekvens, en IQ-måling og en vurdering af søvnkvaliteten.

Resultater: Hyppig indtagelse af fisk var forbundet med både færre søvnproblemer og højere IQ-score. Et hyppigt fiskeforbrug kunne efterfølgende bidrage til færre søvnproblemer eller bedre søvnkvalitet, hvilket igen kunne have en positiv effekt på børns kognitive præstationer på lang sigt.

Klik her for at læse hele undersøgelse

Valnød – undersøgelse

Hvad blev undersøgt? Denne randomiserede, placebokontrollerede undersøgelse undersøgte virkningerne af omega-3 tilskud på omega-3-indekset (omega-3 niveauet i kroppen).

Forsøgspersoner: 183 sunde ældre personer fik besked på at spise 40 g valnødder dagligt i 2 år. Kontrolgruppen (n=173) modtog ikke denne instruktion.

Resultat: ALA-niveauet steg i interventionsgruppen, hvilket tyder på god overholdelse af valnøddeinterventionen. EPA-niveauet samt omega-3-indekset viste ingen signifikante ændringer i begge grupper. DHA-niveauet faldt endda en smule i valnøddegruppen.

Klik her for at se den originale undersøgelse

Charité undersøgelsen: Effekt af omega-3 på hukommelsespræstationer

Hvad blev undersøgt: Denne randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede undersøgelse undersøgte virkningerne af omega-3 tilskud på indlæring og hukommelsesdannelse.

Forsøgspersoner: 44 kognitivt raske forsøgspersoner i alderen 50-75 år fik enten omega-3 (2 200 mg/dag, n = 22) eller placebo (n = 22) i 26 uger. Hukommelsespræstationen blev testet før og efter interventionen.

Resultat: Hukommelsen af genstandenes placering var signifikant bedre efter omega-3 tilskud sammenlignet med placebogruppen.

Klik her for at se den originale undersøgelse

Hvorfor vegansk?