Øjensundhed og AMD

ALDERSRELATERET MAKULA DEGENERATION

HVORDAN OMEGA-3 FEDTSYRER FORBEDRER ØJENSUNDHEDEN

Artikel af øjenlæge René Woytinas

Aldersrelateret Makula Degeneration (AMD) er en kronisk sygdom i nethinden og er den hyppigste øjensygdom i den vestlige verden, der kan føre til svær synsnedsættelse. I Tyskland lever ca 3,5 millioner mennesker med AMD (i Danmark lever ca. 50.000 mennesker med AMD, *redaktørens note). Sandsynligheden for at udvikle AMD er stærkt forøget efter 55-årsalderen. På trods af hyppigheden af AMD og dens virkning på mennesker, har 70 % af voksne aldrig hørt om sygdommen, og næsten 40 % af ældre mennesker får deres øjne kontrolleret sjældnere end hver 2. år.

Sygdommens forløb

Med stigende alder kan stofskifteprodukter ophobe sig under nethinden. Disse ansamlinger fører til forstyrrelser og skader på lagene under nethinden, som pigmentepitellaget, hvilket hæmmer forsyningen af fotoreceptorerne i macula. Hele processen har en kronisk inflammatorisk komponent. Disse aflejringer beskrives normalt som årsagen til AMD. Underforsyningen af cellerne viser sig i betydelige begrænsninger af synet. I det senere sygdomsforløb bliver de visuelle celler ødelagt, hvilket fører til tab af synsfunktionen. Voksende blodkar under macula kan også forårsage hævelse og udsivning af blodvæske. Risikofaktorer som rygning, oxidativ stress, højt blodtryk og et forhøjet homocysteinniveau kan, ud over den genetiske prædisponering, øge risikoen og har en negativ indflydelse på sygdomsforløbet.

Årsag og behandling

Men det egentlige spørgsmål må imidlertid være, hvorfor opstår disse aflejringer efter 60 eller 70 års alderen? Hvorfor fejler de selvhelbredende og afgiftende processer i nethinden? Der er ingen “årsag” som sådan. Det er altid et kompleks af mange individuelle komponenter, der fører til systemfejl. I forhold til disse mange årsager skal terapien også gribes an i en meget kompleks tilgang.
På grund af de begrænsede behandlingsmuligheder er tidlig opdagelse og forebyggelse af de ovennævnte risikofaktorer afgørende for at standse sygdommens progressive udvikling. De positive fordele ved sekundære plantestoffer som f.eks. carotenoid lutein og zeaxanthin i forbindelse med forebyggelse og behandling af AMD blev påvist for flere år siden. Undersøgelser viser, at omega-3 fedtsyrer kan have både en beskyttende og terapeutisk virkning på øjnenes sundhed.

Forholdet mellem omega-6 og omega-3

Afgørende for effektiviteten af omega-3 fedtsyrer er forholdet af omega-6 og omega-3 i blodet. En øget andel af omega-6-fedtsyrer har en pro-inflammatorisk virkning i kroppen, som kan fremme udviklingen af sygdomme. Det ønskede forhold på mindre end 3:1 virker på den anden side antiinflammatorisk og beskyttende.

Den beskyttende virkning af omega-3-fedtsyrer mod AMD

Undersøgelser af AMD-patienter har vist, at forholdet mellem omega-6 og omega-3 i blodet var betydeligt forskelligt fra personer, der ikke havde AMD (1). Blodet fra AMD-patienter viste signifikant lave niveauer af omega-3-fedtsyrerne eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA). Koncentrationen i blodplasmaet hos AMD-patienterne viste en middelværdi på 8,92 μg/ml og 12,80 μg/ml for henholdsvis EPA og DHA. Hos de sunde og raske patienter var gennemsnitsværdien 13,1 μg/ml for EPA og 22,58 μg/ml for DHA. Derimod var de målte værdier for omega-6-fedtsyren, arachidonsyre, signifikant højere hos AMD-patienterne. Gennem-snitsværdien var her 148,84 μg/ml hos AMD-patienterne og 95,57 μg/ml hos de raske personer (2). De essentielle omega-3-fedtsyrer har anti-inflammatoriske og antioxidante virkninger i kroppen og kan forebygge udviklingen af forskellige sygdomme. En anden vigtig virkning har disse omega-3-fedtsyrer, som hovedsageligt findes i fisk og nødder, såsom docosahexaensyre (DHA). DHA er en af de vigtigste komponenter i cellemembranen i neuroner, dvs. nerveceller i hjernen og dermed også i nethinden. Så for disse celler er DHA lidt ligesom murstenene til et hus. Hvis kroppen har nok af disse fedtsyrer til rådighed, er det til gavn for alle processer, i hjernen og i øjnene.

Forskellige undersøgelser viser, at det daglige indtag af omega-3 fedtsyrer kan føre til en reduceret forekomst af AMD. Omega-3-fedtsyrer kan således fungere som en beskyttende faktor mod AMD. Denne reducerede risiko kan klart tilskrives indtagelsen af marine omega-3 fedtsyrer EPA og DHA, som hovedsageligt findes i fede fisk og alger. Fedtsyren DHA er også en vigtig cellekomponent i nethinden. Denne er forsynet af pigmentepitellaget med DHA fra blodet. Desuden har pigmentepitellaget, på grund af dets evne at syntetisere DHA fra EPA, en regulerende funktion. Ved AMD er denne forsyning og regulering forstyrret, hvilket resulterer i celleforfald. Omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA kan øge celleviabiliteten i pigmentepitellaget og beskytte mod oxidativt stress (årsaget til AMD) gennem deres antioxidantevne. Ved at de kan bremse patologisk vaskularisering, kan de også hæmme spredning af blodkar i nethinden.

Konklusion

En tilstrækkelig tilførsel af marine omega-3-fedtsyrer kan beskytte nethindens celler og gøre dem mere resistente over for oxidativt stress. I tilfælde af allerede eksisterende AMD kan omega-3 fedtsyrer som en supplerende behandling bremse sygdomsforløbet og dermed bremse det gradvise tab af synsfunktionen.

Omega-3-fedtsyren DHA er en essentiel næringsstof og har vist sig at bidrage til at bevare synet og at beskytte øjnene for sygdomme som f.eks. AMD. For at støtte vores syn på daglig basis og især på lang sigt er det derfor vigtigt at sikre et regelmæssigt indtag af omega-3, især DHA. Den praktiske løsning er en højdoseret fiske- eller algeolie. NORSANs Omega-3 Arktis og Omega-3 Vegan har et særligt højt indhold af DHA.

Forfatteren: René Woytinas har siden 1997 arbejdet som privat øjenlæge i egen praksis i Kulmbach i Bayern. Siden 2008 har han specialiseret sig i behandling og stabilisering af AMD i Center for Biologisk Oftalmologi.

Literatur

1 Leung HH, Ng AL, Durand T, Kawasaki R, Oger C, Balas L, Galano JM, Wong IY, Chung-Yung Lee J. Increase in omega-6 and decrease in omega-3 polyunsaturated fatty acid oxidation elevates the risk of exudative AMD development in adults with Chinese diet. Free Radic Biol Med. 2019 Dec;145:349-356.doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.10.007. Epub 2019 Oct 9. PMID: 31605749.


2 Ng AL, Leung HH, Kawasaki R, Ho WL, Chow LL, Chow SS, Lee JC, Wong IY. Dietary Habits, Fatty Acids and Carotenoid Levels Are Associated with Neovascular Age-Related Macular Degeneration in Chinese. Nutrients. 2019 Jul 25;11(8):1720. doi: 10.3390/nu11081720. PMID: 31349710; PMCID: PMC6723701.