Frisk etter hjerteinfarkt

Frisk etter hjerteinfarkt

Artikkel-serie med gode grunner til å huske Omega-3 hver dag
Del 8 av 9

Hjerteinfarkt er en skremmende opplevelse både for den som opplever Hjerteinfarkt er en skremmende opplevelse både for den som opplever det og de pårørende. Her er en oversikt over symptomene til hjerteinfarkt, og vi anbefaler på det sterkeste å lese/pugge dette, så man straks gjenkjenner en eller flere av disse tegnene.

Etter et infarkt har hjerte fått en stor belastning, og trenger opptrening og støttende næringsstoffer. Hjertet begynner ofte med en prosess som kalles remodellering, som er at hjertet endrer enten form, størrelse eller volum. Dette kan føre til nedsatt hjertefunksjon og høyere risiko for hjertesvikt og -infarkt i fremtiden. Andre symptomer kan være arrdannelse og betennelsesmarkører i blodet. I en studie fikk en gruppe placebo og en annen gruppe Omega-3 i kapsler. Gruppen som tok kapsler daglig over tid, hadde mindre tegn til hjertets remodellering, mindre arrdannelse og et redusert nivå av betennelsesmarkører i blodet. Det ble bevist at hjertet får riktige næringsstoffer gjennom de marine Omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Om Nàdarra og denne artikkelserien

Dette er del 8 av 9 deler under temaet “9 gode grunner til at man skal ta Omega-3 hver dag”. Kroppen vår trenger Omega-3-fettsyrer fordi den ikke produserer dette selv. Nàdarra leverer et plantebasert alternativ til Omega-3; Nàdarra Algeolje i kapsler eller flytende. Vi anbefaler å ta Omega-3 hver dag, og vi mener planeten vår er best tjent med at kilden til Omega-3 kommer fra plantene. Vår algeolje har en frisk og god smak, og den er helt fri for miljøgifter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *