Omega-3 har en positiv effekt på hjernen

Omega-3 har en positiv effekt på hjernen

Resumé af en artikel af Dr. med. Jochen Henn

Artiklen “Omega-3 beviseligt positivt for hjernen” af Dr. med. Jochen Henn, som blev bragt i det første nummer af Omega-3 Journal, handler om den positive virkning af omega-3 på hjernen og en mulig terapeutisk anvendelse til forebyggelse af demens og Alzheimers sygdom.

Dr. med. Jochen Henn er praktiserende speciallæge i intern medicin, primær pleje og akutmedicin i en gruppepraksis i Tegernsee.

Artikelindhold

Antallet af tilfælde af demens og Alzheimers sygdom i den vestlige verden er konstant stigende. Der er i øjeblikket 1,6 millioner demenspatienter i Tyskland, hvoraf to tredjedele har Alzheimers sygdom (pr. 2016). Alzheimers sygdom skyldes tab af sunde nerveceller i hjernen, som udløses af en ubalance af budbringersubstanser. Hvis der ikke sker et gennembrud inden for forebyggelse eller behandling, vil antallet af mennesker med sygdommen stige til 3 millioner i 2050, hvis man tager højde for den beregnede befolkningsudvikling. Det er alarmerende tal, og derfor vil jeg gerne vise dig i det følgende nye undersøgelsesresultater, som konkluderer, at omega-3-fedtsyrer beviseligt er positive for vores hjerne.

Fedtsyrer i hjernen

For bedre at forstå vores hjerne skal vi først kort se på de vigtigste fysiologiske sammenhænge: Ca. 60 % af hjernens tørvægt består af fedtsyrer, og de spiller en afgørende rolle for hjernens og nervecellernes funktion. Desuden kan omega-3 fedtsyrer dæmpe inflammation. Man har mistanke om, at Alzheimers sygdom er forbundet med kronisk inflammation i hjernen, hvorfor omega-3-fedtsyrer tilbyder sig selv som en antiinflammatorisk komponent i behandlingen.

Undersøgelsessituation Charité Berlin

I de seneste år (2013 og 2016) har universitetsmedicinsk afdeling af Charité Berlin offentliggjort undersøgelser om virkningen af omega-3-fedtsyrer på den menneskelige hjerne.

Undersøgelsen, der blev offentliggjort i 2013, viste en positiv sammenhæng mellem hjernefunktionen hos ældre mennesker og omega-3-indekset i kroppen. Undersøgelsen omfattede 65 personer, som enten fik et omega-3-præparat (2,2 gram omega-3-fedtsyrer) eller placebo. Der blev observeret en signifikant stigning på 26 % i de eksekutive funktioner i omega-3-gruppen. Dette er et vigtigt grundlag for uafhængighed i egen husholdning og kan derfor udskyde behovet for plejeydelser. Det samme kan også gælde for yngre mennesker, hvor skoletypen og succesen i jobbet kan have afgørende indflydelse. Undersøgelsen viste også, at det kan antages, at et omega-3-indeks på over 9 % er gavnligt. Hvis man ser på det gennemsnitlige omega-3-indeks i den tyske befolkning, er der kun her tale om en værdi på under 6 %.

Undersøgelsen, der blev offentliggjort i 2016, kunne bevise, “at menneskers hukommelse forbedres ved indtagelse af omega-3-fedtsyrer” (www.charite.de). De deltagere, der fik omega-3 fedtsyrer, kunne øge deres hukommelse betydeligt i løbet af undersøgelsen. De forbedrede sig mere i at mestre hukommelsesopgaver end kontrolgruppen. Undersøgelsen blev gennemført over seks måneder med raske, ældre mennesker. Den ene gruppe fik 2,2 gram omega-3 fedtsyrer dagligt og den anden gruppe fik placebo. Charité søger efter forebyggelsesmuligheder, der let kan integreres i hverdagen. At tage omega-3 kosttilskud kan være en af dem. De anfører også, at resultaterne af undersøgelsen peger på en forebyggelsesstrategi, der er så langsigtet som muligt. Der vil blive gennemført yderligere undersøgelser om emnet for at kunne vise, at forebyggelse er en helhedsorienteret foranstaltning.

Eksempel fra min praksis

En gymnasielærer (60 år gammel) modtog en dag et brev fra sine elever, hvori eleverne bekræftede deres sympati for ham. De klagede imidlertid over, at han havde holdt den sidste lektion identisk tre gange i træk, og at han nu skulle gøre noget langsomt. Læreren blev meget bange og spurgte sine kolleger, som bekræftede, at de længe havde troet, at han var dement. Embedslægen bekræftede diagnosen og iværksatte straks en tvangspensionering.

I blodet kunne vi påvise skræmmende underskud af B12-vitamin, D3-vitamin og omega-3-fedtsyrer. Under en generøs substitution blev lærerens sind klaret op igen. Han selv og hans omgivelser var af den opfattelse, at hans mentale kapacitet var blevet fuldt genoprettet. Som følge heraf ansøgte han om at blive genindsat som lærer. Da alvorlig demens var uhelbredelig, og han havde fået en uomtvistelig diagnose, kunne han ikke vende tilbage til undervisningen.

En neuropsykolograpport, som klart bekræftede hans gode mentale kapacitet, gjorde det muligt for ham at genoptage sit arbejde – endda som vicedirektør! Bemærk: I dette tilfælde var der bestemt ikke tale om “strukturel demens” med irreversible forandringer i neuronerne. Man må formodentlig antage, at der er tale om en “funktionel demens” som følge af de massive næringsstofmangler, så der ved at fjerne dem ikke længere var nogen kognitive begrænsninger. Men hvor mange “pseudo demente” er der mon på vores plejehjem, som måske kunne hjælpes til et normalt mentalt liv med passende næringsstoffer?

Konklusion

Omega-3-fedtsyrer kan i kombination med andre næringsstoffer som f.eks. vitamin B12 og D3 være en god mulighed for at forebygge sygdommen. Hvis du kigger nærmere på undersøgelserne fra Charité Berlin, vil du bemærke, at undersøgelsens doser ikke var mindre end 2 gram omega-3 fedtsyrer om dagen. Det tyder på, at en tilstrækkelig daglig dosis på mindst 2 gram omega-3 fedtsyrer (mindst 8 ml (1 spsk.) naturlig fiskeolie eller 5 ml (1 tsk.) vegansk algeolie om dagen) er nødvendig for at opnå en påviselig positiv effekt på hjernen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *