Omega-3 under graviditeten mod astma

København – Behandling i høj dosis med de langkædede umættede fiskeolier eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) i slutningen af graviditeten reducerede forekomsten af astma i de første fem leveår hos børn i et randomiseret kontrolleret forsøg offentliggjort i New England Journal of Medicine (2016; 375: 2530-2539). Effekten var særlig tydelig hos kvinder, der havde lave EPA/DHA-serumniveauer før undersøgelsens start, eller som havde en genetisk variant, der reducerede kroppens egen syntese af EPA og DHA.

Brugen af vegetabilske olier i madlavning og fodring af dyr med korn har ført til et fald i omega-3-fedtsyrer til fordel for omega-6-fedtsyrer i den menneskelige kost. Især de langkædede omega-3-fedtsyrer EPA og DHA, som findes i fisk, indtages nu kun i små mængder i kosten.

EPA og DHA kan syntetiseres af kroppen fra alfa-linolensyre ved hjælp af enzymer (desaturaser), men det er ikke alle mennesker, der er lige gode til at gøre det. Tidligere undersøgelser har vist, at en bestemt genotype i fedtsyre desaturase 2 reducerer kroppens egen produktion af EPA og DHA betydeligt.

Omegafedtsyrer er en vigtig bestanddel af cellemembraner i menneskekroppen. I tilfælde af mangel erstattes EPA og DHA af arachidonsyre. Arachidonsyre er udgangspunktet for dannelsen af leukotriener, som er involveret i inflammatoriske reaktioner i bronkierne. Leukotrien B4 har en kemotaktisk virkning på leukocytter, og leukotrien C4 er en potent bronkokonstriktor.

Mangel på EPA og DHA i kosten kan derfor fremme modtagelighed for astmasygdomme. Observationsundersøgelser viser faktisk, at mangel på EPA og DHA under graviditeten er forbundet med øget risiko for astma hos børn.

Indtagelse af fiskeolie under graviditeten kan derfor beskytte børn mod at udvikle astma, hvis forekomst er steget i de vestlige lande i takt med manglen på langkædede omega-3-fedtsyrer i kosten. De tidligere randomiserede kliniske forsøg har imidlertid været for små til at give klare resultater. Et randomiseret forsøg, der blev gennemført som led i Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010 (COPSAC2010), har imidlertid et tilstrækkeligt antal deltagere. Den undersøgte også for første gang indflydelsen af “rs1535”-genotypen af fedtsyre desaturase 2.

Undersøgelsen omfattede 736 kvinder, som var 22-26 uger henne i graviditeten. De fik kapsler, som de skulle tage dagligt indtil den første uge efter fødslen. Kapslerne indeholdt de langkædede omega-3-fedtsyrer EPA og DHA i den ene gruppe og olivenolie i den anden placebogruppe. Dosis af EPA/DHA var 2,4 gram om dagen. Det er ti gange mere end den danske befolknings gennemsnitlige indtag, selv om fisk er en mere almindelig del af kosten i Danmark. I andre lande indtager befolkningen 20 gange mindre EPA/DHA med maden, end kvinderne i undersøgelsen fik med kapslerne.

Undersøgelsen var dobbeltblind: Hverken forskerne eller de gravide kvinder vidste, om kapslerne indeholdt EPA og DHA eller olivenolie, før deres børn blev undersøgt, da de var tre år gamle.

Forskerne kunne undersøge næsten alle børn i en alder af tre år. I behandlingsgruppen fik 16,9 procent af børnene diagnosen vedvarende hvæsende vejrtrækning eller astma, sammenlignet med 23,7 procent i placebogruppen. Hans Bisgaard fra Københavns Universitet og kolleger beregnede en hazard ratio på 0,69, som var signifikant med et 95 procent konfidensinterval på 0,49 til 0,97. Det betyder, at fiskeoliekapslerne havde en signifikant effekt på astma. Fiskeoliekapslerne havde således reduceret risikoen for sygdom med en tredjedel. NNT (Number Needed to Treat) var 14,6 kvinder. Så mange gravide kvinder skal tage fiskeoliekapsler hver dag for at forebygge sygdom hos deres børn.

Effekten var endnu mere udtalt hos den tredjedel af kvinderne med de laveste serumniveauer af EPA og DHA før undersøgelsens start. Fiskeoliekapslerne reducerede forekomsten af astma eller “hvæsende vejrtrækning” fra 34,1 procent til 17,5 procent (hazard ratio 0,46; 0,25-0,83, NNT 5,6). I gruppen med en GG-genotype i FADS-genet, som reducerer kroppens egen syntese af EPA og DHA, blev risikoen for sygdom endda reduceret fra 37,8 til 15,2 procent (hazard ratio 0,37; 0,15-0,91).

Ved opfølgende undersøgelser efter fem år blev resultaterne bekræftet. Det betyder, at antallet af børn med astma eller astmalignende sygdomme kan reduceres betydeligt ved at behandle gravide kvinder med høje doser fiskeolie. Undersøgelsen blev finansieret med offentlige midler og af Lundbeckfonden. Forskerne købte kapslerne fra en producent, som ikke var involveret i undersøgelsen. Derfor er forfalskning på grund af interessekonflikter usandsynlig.

Ifølge leder af US National Institutes of Health, Christopher Ramsden, var undersøgelsen omhyggeligt udarbejdet og baseret på omfattende præklinisk forskning. Fiskeoliekapslerne blev også tolereret, og der blev ikke fundet nogen negative virkninger på moderens eller barnets helbred.

Resultaterne af undersøgelsen kan derfor føre til en revurdering hos de faglige miljøer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og det tyske ernæringsselskab (DGE) anbefaler i øjeblikket gravide og ammende kvinder at indtage mindst 200 mg DHA om dagen, hvilket er betydeligt lavere end den dosis, der blev anvendt i undersøgelsen.

Læs hele artikel fra aerzteblatt.de her.

Artikel fra New England Journal of Medicine